Bachovy esence - proč fungují

17.09.2021

Je s podivem, jak dalece se rozšířilo poznání i užívání samotné těchto darů přírody. Není se čemu divit, vždyť sám Dr. Bach předpovídal, že k tomu dojde. Že se rozšíří po celé Zemi a lidé se tak budou moci těšit jejich síle a pomoci. Přesto, že k naplnění jeho slov došlo, stále se můžeme setkat s nevěřícným úsměvem, pohrdáním nebo dokonce s posměchem. Proč k tomu ale dochází? Jaká je příčina, podobně jako u homeopatie, že se tyto snahy a pomoci neberou vážně, že spadají na vedlejší kolej do tzv. "alternativní medicíny"?

Odpověď dle mého nalezneme napříč celou historii lidstva. Cokoliv, co lidé neznali, nechápali, neměli pro to racionální vysvětlení hanili, odsuzovali, popírali. A je jedno, zda-li to byla veřejnost, či z řad odborníků. Co nešlo změřit, zvážit, hodit do zkumavky nebo probádat mikroskopem jakoby neexistovalo. Není tomu dávno, co byli lidé za svůj názor či pravdu upáleni. Třeba když se někdo opovážil tvrdit, že Země není placatá a není středem vesmíru, ale že je to ona, která obíhá kolem slunce. Stačí tomu dát čas, všechny tyto skutečnosti ověřit, potvrdit a najednou se popírané stává platnou a nevyvratitelnou skutečností. Nu a dnes se o tom učíme ve školách.

Stejně tak se v dnešní době stává jistou známkou gramotnosti, že je člověk obeznámen se skutečností, že každý předmět, zvíře či člověk má svou vyzařující energii tedy auru. Fenomén, který budil stejné úsměvy před pár lety jako Bachovy esence dnes. Naštěstí jsme dospěli díky technologiím natolik daleko, že si to můžeme ověřit, potvrdit a ejhle...je tomu tak. Vše má svou energii, všechno něco vyzařuje, má svůj náboj či sílu a ta se dá v rámci našich úzkých možností měřit, potvrdit. Aura člověka tedy je. Věřím, že je také mnoho těch, kteří tuto možnost "vidět" mají, jenom o tom nemluví. Právě proto, že by byli neradi vystaveni výše zmíněnému výsměchu. Žijeme ale dnes ve výjimečné době a pokrok se nedá zastavit. A kdo by chtěl setrvávat ve starém paradigmatu, tedy křečovitě se držet starého a bránit tak osvícení, zajde nakonec i s tímto starým, přežitým. Lidé totiž mají právo znát skutečný mechanismus vývoje svých potíží a nemocí a také možnosti, jak se z daných neduhů vyléčit.

Proč Bachovy esence fungují

Vraťme se ale k podstatě tohoto článku a říci si, proč Bachovy esence působí či fungují a co jsou vlastně zač. Vzpomeňme opět na minulost a všechny ty báby kořenářky, bylinkářky, ranhojiče. Lidé v minulosti i v dnešní době díky svým vlohám, schopnostem, tedy jemnému vnímání byli schopni pomoci tzv. "intuice" rozpoznat, k čemu daná bylinka slouží, jaký má účel a jak lze použít. Daní lidé obdaření mimosmyslovým vnímáním, podobně jako lidé dneška vidouc barevné spektrum aury, měli možnost "vidět" barevné složení, tedy vyzařování daných bylin a ty pak přiřadit k daným orgánům a posilovat je. Neb jak celistvý člověk vyzařuje svou vlastní osobitou barvu, vyzařují je i jednotlivé orgány.

Řeč ale není v tomto článku o bylinkářkách a sběru bylin, ale o Edwardu Bachovi a systému léčby za pomoci jeho esencí. Stejně jako tyto dámy byl i on obdařen schopností velmi jemnou ba senzibilní a vnímat tak působení jednotlivých květů a stromů. Všemu tomu ale předcházelo učení se poznávat druhé, ale především sama sebe. Krátce totiž po vystudování v oboru chirurgie-traumatologie se začaly u něj projevovat první známky vážného onemocnění, které ho nutily hlouběji se zamýšlet nad podstatou nemoci. Došel k názoru, že člověk onemocní, jsou-li duše s tělem v nesouladu.

Po svém uzdravení začal zkoumat imunitní systém a po přijetí v londýnské univerzitě započal s výzkumem střevní flóry, kde také objevil sedm typů bakterií, které lze použít jako očkovací látky. Milníkem jeho profesionální kariéry bylo v roce 1922 zavedení tzv. Bachovych nosod. Ty se používají dodnes; běží o homeopaticky potencované vakcíny a dr. Bach u nich propojil homeopatickou léčbu s vakcinační terapií. Jeho přáním bylo ale pomáhat druhým neinvazivní cestou a tak hledal místo injekční stříkačky pomocníky v přírodě. V ní v roce 1930 nalezl své první základní rostliny, z jejichž výtažků připravil první tinktury k odstraňování negativních emocionálních stavů. A jsou to právě naše psychické vnitřní rozpoložení, tedy emoční projevy, které v dlouhodobém časovém intervalu mohou manifestovat v konkrétní nemoc. Je-li řeč o silách nebo energiích, pak je nutno brát v potaz, že každá energie musí mít vyústění, nějaké konkrétní viditelný projev navenek. Pokud ji nemá, začne se ukládat, hromadit, tedy městnat a to následně vytváří půdu pro naše známé nemoce.

Naše společnost vytvořila jedince, kteří se dokáží navenek projevovat kultivovaně, ale už ne jedince psychicky tedy citově vyrovnané, přímé. Mnozí tak zažívají vnitřní napětí, nespokojenost, frustraci, zlobu, kterou v sobě drží a v nich bují. Žádná nemoc nevzniká z čista jasna. Je to důsledek porušení harmonie, tedy stavu, kdy člověk nesouzní s celkovým rytmem života a stále více se mu vzdaluje. Žijeme vesměs život zdánlivý, místo, abychom jej skutečně prožívali a znali tak své místo zde na Zemi.

Díky obětavé péči dr. Bacha tady máme systém o 38 esencích, které narovnávají lidskou psychiku. Pan Bach byl přesvědčen, že tento systém je uzavřený, kompletní a zahrnuje všechny negativní emoce, jimž lidstvo podléhá. Jedná se tedy, alespoň z mého pohledu o klenot, kterého si máme nejenom cenit a vážit, ale je také naší povinností jej chránit. Především před těmi, kterým ještě chybí poznání.

Proč a kdy Bachovy esence nepůsobí (nefungují)

Jistě se najdou lidé, kteří se setkali ne s negativním účinkem, ale s nefunkčním účinkem, neb negativní účinek esence samy o sobě mít nemohou. Vysvětlení spočívá pouze a jedině v lidském faktoru, tedy v nesprávně zvoleném typu esence. Každá esence je přiřazena ke konkrétnímu stavu člověka, ale...který především aktuálně prožívá, tedy je mu vlastní. Nelze použit esenci na stav, který člověk nemá. To znamená, chyba je ve správném výběru.

Pokud si tedy někdo myslí, že esence podrobí vlastnímu zkoumání, a nebude respektovat "výrobní návod", pak úspěšný nebude a ano, pak jistě dokáže, že nefungují. Ve skutečnosti dokázal svůj omyl a neschopnost řídit se pokyny výrobce. Věřím, že by nikoho nenapadlo do nádrže svého vozu nalít benzín, když výrobce vyrobil tento vůz se vznětovým motorem. Zkrátka to nepojede. V případě esencí se nepropojí vzájemná stejnorodá chvění, tedy energie, které by na sebe reagovaly a vyvolaly patřičný účinek. Podobně jako byliny se přiřazují k jednotlivým orgánům a mohou tak mít příznivý vliv na vývoj nemocí, obdobně působí Bachovy esence, které musejí být přesně použity na konkrétní stav člověka. A ten můžeme zjistit díky společnému rozhovoru s klientem, kdy zjistíme, jak se člověku vede, co ho těší, ale i trápí nebo pokud oplýváme podobným nadáním jak dr. Bach, vnímavostí. Tedy rozpoznat citové rozpoložení člověka. K tomu je zapotřebí jistého jemnějšího cítění, které se na školách ani na kurzech neobdrží. Jedná se o dar, stejně jako schopnost malovat, hrát na hudební nástroj apod. Člověk si jej sice přinesl, ale je třeba jej rozvíjet.

Je více než jasné, že nám dr. Bach poskytl nesmírný dar, jehož hodnotu budeme chápat více v době budoucí, kdy se i celkově změní přístup k samotné léčbě a prevenci jako takové. Právě upřímná snaha pomoci sobě, ale i druhým nám dopomůže lépe pracovat se samotnou podstatou našich neduhů. Poznáme-li sebe, tzn., jací skutečně jsme, pak si i změnou vlastních postojů zkrátíme cestu utrpení. K tomu sám pan Dr. Bach předesílá: "Žádný druh tělesného léčení ani perfektní strava nemohou člověka zcela uzdravit, nenaplní-li se jeho srdce láskou a nevyvine-li upřímnou snahu zbavit se svých negativních sklonů."

Na závěr bych rád poznamenal, jak z textu vyznívá, že naše schopnost uzdravovat se za pomoci Bachovych esencí spočívá v rozpoznání svých negativních vzorců chování, tedy chyb. Chyba znamená, jak už toto slovo napovídá, že nám něco chybí. V tom také tkví klíč k uzdravení. Naplnit se dobrem, laskavostí, ohleduplností a vším tím, co naše srdce učiní lehčím, světlejším a radostnějším. Zdá se to jednoduché a prosté...

© 2021 Umění žít - Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!