Jak systém působí


Vítám vás na stránkách poskytujících komplexní služby, mezi které jsem zařadil i Schumann 3D systém, nad kterým doslova zůstává rozum stát. Je to již několik let nazpět, kdy jsem se s tímto zařízením seznámil a které mi doslova "změnilo život". Díky němu jsem dostával stále nové impulsy více se zajímat o fungování těla a pochopení souvislostí, které se tak pronikavě krystalizují v našem životě v podobě zdraví či nemoci. Dovolte mi proto pár slov, které změnily můj pohled na toto téma.

Co nás spojuje

Je zajímavé pozorovat okolí a všímat si rozdílů, neboť nikdo z nás není stejný. Každý máme jiné zájmy, schopnosti a dovednosti, vlastnosti tedy povahu, jinou výšku, váhu, celkové vzezření, stejně jako barvu pleti apod. Ačkoliv je těchto rozdílů mnoho, přece máme jedno společné...a tím je naše tělo.

Náš tělesný aparát se vyvíjel milióny let v souladu s přírodou až do dnešní doby. Přestože se tisíc let jeví jako dlouhá doba, nehraje ve vývoji těla příliš velikou roli. Naše tělo se ve svých základních funkcích příliš neodlišuje od těl, která nosili naši předkové v době kamenné. Od té doby se nám jistě zvětšil mozek, napřímilo tělo a změnilo několik detailů ve vzhledu - ale funkčně je to stále systém z doby kamenné. Vynikající odolnost, výkonnost, spolehlivost... Avšak v dnešní moderní době plné tlaků a napětí nelze dlouhodobě vydržet všechno.

To, že je něco v nepořádku, nám dává ve známost lidské tělo signály, podobně jako v autě na přístrojové desce. Ráno po probuzení místo abychom byli čerství a plní síly, jsme spíše rozlámaní, bez energie, malátní. Občasně nás lupne v zádech, bolí hlava, píská v uších apod. Jsem si jist, že nikoho z nás by nenapadlo, pokud se mu ve voze rozsvítí upozorňující či varovná kontrolka, že ji přelepí, aby nebyla vidět, či ji ignoruje. Neuděláme to, protože víme, že vůz potřebujeme a tak mu zajistíme opravu, tedy potřebný servis.

Proč to je ale s námi jiné?

Vliv doby na nás

Mezi paradox dnešní doby patří skutečnost, že oproti celé historii lidstva jsme defakto vytěsnili pohyb z našich životů. V porovnání s minulým údobím nebylo pro nás těžké zdolávat velké vzdálenostní překážky. Denně jsme ušli a uběhli desítky kilometrů kvůli sběru bylin, zajištění potravin a lovu zvěře. Dokážu si představit, že tempo nazpátek směrem k našemu obydlí bylo mnohem intenzivnější, neb na seznamu jídelníčku jsme byli i my :) V dnešní moderní době jsme vytěsnili pohyb do čím dál tím více neměnné polohy a to v sedě. Celé hodiny trávíme v kancelářích, nebo dopravních prostředcích, ve kterých dokážeme zdolávat ohromné vzdálenosti, ale užitek z toho naše tělo nemá žádné. Nemá to pro něj žádný přínos.

Namísto toho se setkáváme s obrovským přívalem informací, podnětů a impulsů, které nedokážeme dostatečně vhodně zpracovávat. Jsme zahlceni celou škálou vjemů, které se snaží získat naši pozornost a jsou v tom úspěšné. Možností, jak s tím pracovat není mnoho a pokud si již člověk nalezne čas k uvolnění, nestává se to, žel, pravidelně.

Stres

Co vám říká tento pojem? Jaké pocity ve vás vyvolává? Máte s tímto slovem spojené nějaké nepříjemné emoce či strach? Domnívám se, že ne takový, jaký by měl. Stal se totiž běžnou součástí našich životů a nikoho vlastně neděsí. A proč vlastně?
Jak takový stres vypadá? Mámě pro nějak nějakou představu? Vhodným příkladem je popelnice. Představte si, že do ní házíte vše možné a nemožné. Tak dlouho, až se naplní po okraj a nakonec se vyvalí. Nebo jablko! Jistě jste již někdy zažili, že jste si koupili krásně vypadající kousek, nebo si jej utrhli ze stromu a po kousnutí jste s odporem zjistili, že je uvnitř shnilé. Stres totiž jako takový nebolí, není vidět. Ale pomalu a jistě si v nás vyrývá svou brázdu, která se nakonec fyzicky projeví.

Jak a kdy vzniká?

Mylně se domníváme, že stres je záležitostí dospělých jedinců. Tedy těch, kteří již chápou vážnost života a musí se dle toho chovat odpovědně. Zakoušet všechny ty svízele a nápor, který nám život denně dávkuje. Není tomu tak. Stres totiž znají již děti v útlém věku. Jistě znáte povely typu: to nesmíš, nedělej to, nešahej na to, tam nechoď, pusť to, fuj, které ve skutečnosti připomínají povely pro naše čtyřnohé miláčky. Dítě je ale niterně nastavené pro to, aby zkoušelo, objevovalo, poznávalo, ochutnávalo a vyhodnocovalo. Je známo a vědecky dokázáno, že to má obrovský vliv na jeho duševní vývoj a celkový rozvoj funkčnosti centrálního nervového systému. Dítě cítí impuls a tak chce danou aktivitu provést, tedy projevit. Jedná se o energii, která má dojít k vyústění, tedy k viditelnému projevu. Zákazem, aniž by se mu ukázalo či sdělilo, jak to může provést či udělat jinak, se energie potlačí, zastaví. Hromaděním takové energie v těle dochází jako k prvnímu zviditelnění ke svalovému spasmu. Přetížení nervového systému se tedy stalo běžnou součástí výchovy a vzdělávání.
Jako příklad může posloužit dálnice. Každý, kdo jednou jel po dálnici, jistě se setkal se známým jevem (u D1 nic neobvyklého) se zácpou, s kolonou. Ačkoliv se nic závažného nestalo, probíhá jenom práce na silnici, došlo k zúžení dvou pruhů v jeden. Člověk si to tak mašíruje svou oblíbenou 140 km/hod., a najednou po pár kilometrech se dočká toho, že musí zastavit. Dojde ke zpomalení. Pokud by člověk jel zrovna na důležitou schůzku, může přijít o zakázku, pokud by nedorazil včas.
Nebo hadice...znáte tu situaci, kdy kropíte na zahradě s hadicí, taháte ji sebou, až nakonec zjistíte, že nic neteče, ale pouze kape. Došlo totiž ke zkroucení, hadice se skřípla. Vyrostlo by nám něco, kdybychom takto chtěli zalévat? Určitě ne. Je třeba závadu odstranit a znovu zprůchodnit tok vody.

K podobným situacím na stejném principu dochází i v těle. Jakmile dlouhou dobu zažíváme stres, napětí v nás se kumuluje, až dojde k zjevným potížím, které vyústí třeba v bolest. Všechno se to odvíjí pomalu, soustavně, krok za krokem.
Svalový spasmus je tedy prvním dějstvím při vývoji nepříznivého stavu. Proto by jakékoliv léčení mělo předcházet vyšetřením páteře. U velkých kloubů to není až tak velký problém, ten lze vhodným cvičením a technikami uvolnit, protáhnout. Horší je to ale se svalstvem kolem páteře, zvláště u svalů a úponů v přední části. Tato část je nepřístupná. Nalezneme před ní hrudní koš s veškerými orgány. Tady masáže nepomohou. Cílem ošetření páteře je uvolnit CNS, tzn., uvolnit dráhy pro komunikaci. Díky tomu se opětovně vytvoří podmínky k ozdravění.

Možnosti k uvolnění?

V zásadě máme k dispozici dvě možnosti. Speciální cvičení a oscilace. Vhodná cvičení k uvolnění svalového tonusu a centrálního nervového systému mohou být Pilates nebo cvičení Feldenkrais. Problém nastává u cvičení dost často již v zárodku, protože ačkoliv se člověk dozví o této možnosti a třeba i koupí knihu, kterou si následně přečte, málokdo vydrží u tak namáhavé disciplíny jakou je pravidelnost. Tady všechny snahy vesměs končí. Někteří to vydrží déle, málokdo dlouhodobě. Zdá se, že se jedná o útesy, které nám nestojí za zdolání.

Výhodou pro nás mohou být oscilační zařízení. Všeobecně se ví, že vibrace pro tělo nejsou příznivé. Každá vibrace zatěžuje organismus a je tak pro tělo signálem, aby se chránilo a bylo v pohotovosti. Chceme-li totiž na něj působit, či jakkoliv do něj vstupovat, měly bychom se také ptát, co mu prospívá, co je pro něj příznivé.
Vibrace, pokud splňují podmínky pro příznivé působení na náš tělesný aparát, by měly v zásadě disponovat vhodným prostorovým průběhem, intenzitou a frekvencí. Odpovědi, které při ptaní se našeho těla dostaneme, byly základem pro vytvoření Schumann 3D Systému. Jedná se totiž o první oscilační zařízení, které přesně odpovídá výrobnímu nastavení našeho těla a plně mu vychází vstříc.Schumann 3D Systém

  • Jak už název zařízení napovídá, základem trojrozměrného prostorového průběhu oscilace, je pravotočivý pohyb doplněný jemným vertikálním pohybem. Pravotočivý pohyb je tělu vlastní, a můžeme jej nalézt v pravotočivé dvoušroubovici molekuly DNA. Jedná se tedy o pohyb, který je zakotven v jeho samotné podstatě.
  • Intenzita oscilace je vyladěna zřetelně, ale přesto velmi jemně, takže tělo ji nevnímá jako útok, proti němuž se musí bránit svalovými spasmy. Sama o sobě již přispívá ke svalovému uvolnění.
  • Frekvence 7,83 Hz odpovídá tzv. Schumannově rezonanci, která odpovídá frekvenci elektromagnetického pole. To jest v prostoru mezi ionosférou a povrchem Země. Tedy v oblasti, ve které se odehrává náš pozemský život. Skutečností, jež potvrzuje tuto frekvenci jako tělu vlastní, svědčí zjištění, že stejnou frekvenci mají i alfa vlny lidského mozku (7 - 13 Hz). Alfa stavy jsou spojené s hlubokým uvolněním, tedy v době, kterou známe jako usínání či probouzení. Naše tělo tedy rozeznává zmíněnou frekvenci jako svou vlastní, což vytváří základ k výjimečnému uvolňujícímu působení.

Rád bych vás proto seznámil s tím, co již od samého počátku vzbudilo u mne velký zájem. Jedná se o prostředek, s jehož pomocí je možné provést doslova "reset" tělesného stavu a nastoupit tak cestu do stanice Zdraví.

Schumann 3D systém, který bych Vám rád představil, neléčí, ale vytváří podmínky k uzdravení. "Kypří" půdu a tím také otevírá možnost zmobilizovat svoje síly a uvolnit tak regenerační potenciál, který u mnoha lidí zůstává nevyužitý vlivem přetíženého a proto i zčásti nefunkčního nervového systému.

Rozšiřuje možnosti regenerace zdravého i nemocného těla. Jeho hlavním přínosem je hluboké uvolnění svalového a nervového systému.

Jedná se o nový trend, který je vyvolán především rychle se rozrůstajícím okruhem uživatelů a dalších zájemců, k nimž se v rostoucí míře řadí i špičkoví odborníci.

Vnímáte-li, že jste po dlouhé době narazili na způsob, který vám může pomoci, neváhejte a rezervujte si svůj čas. Přesvědčte se na vlastní kůži, že výše psané není jenom holou teorii. 
Využijte této možnosti a zdarma si vyzkoušejte tento ojedinělý způsob regenerace.

Pro vyzkoušení tohoto systému se objednejte níže.

Těším se na vás!

Objednávám si tuto službu

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám ozvu co nejdříve zpět.